جستجو
فیلد های عمومی
جستجو در محتوا
دقیقا عین عبارت
جستجو در عناوین
فیلتر براساسدسته های محصولات

تضمین کیفیت کالا مطابق الزامات روز

با توجه به اینکه برای محصولات تولیدی این گروه، تمامی الزامات و استانداردهای قانونی اخذ شده است و این گروه تولیدکننده اصلی بخش عمده ای از محصولات خود برای خودروسازان داخلی است، کلیه استانداردهای اروپا، اداره استاندارد ایران و آزمون های کیفی خودروسازان (OEM) با موفقیت اخذ شده است و خود نشان از تضمین کیفیت کالا مطابق الزامات روز و به صورت شرکتی می باشد.

تولید سفارشی بر اساس نیاز مشتری

………………………………………………